CONDICIONS LEGALS

Identificador del Titular del present lloc i pàgines web

A fi de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació als serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'indiquen les dades d'informació general i d'identificació d'aquest lloc web.

El titular del lloc web www.latramuntana.store és VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU ( "LA TRAMUNTANA"), societat mercantil, domiciliada a 17709 - El Portús (Girona), Av. Catalunya, número 4, amb número de N.I.F. A17045956, degudament inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 337, Foli 186 i Full GI-6.411, sent el seu correu electrònic de contacte i resolució d’incidències: info@latramuntana.store

Utilització dels canals de Venda

La utilització dels canals de compra des de la pàgina www.latramuntana.store comporta l'acceptació de les presents condicions. LA TRAMUNTANA sol·licitarà al client en efectuar una compra, l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir, descarregar o imprimir prèviament.

LA TRAMUNTANA proporciona informació, per mitjà d'aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d'aquests productes. Ho fa amb la màxima diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura en la descripció dels productes no vincula aquest ni a LA TRAMUNTANA fins a la confirmació de l'acceptació de la comanda.

LA TRAMUNTANA presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el nostre departament tècnic.

Condicions de les Venda

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d'enviament. Abans d'ordenar el pagament al Client pot conèixer el detall d'aquests imports. La comanda no s'atendrà fins que el Client no premi "D'acord" a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Un cop confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

LA TRAMUNTANA no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per a les compres efectuades des estats integrants de la Unió Europea.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

En relació amb els Productes

Encara que LA TRAMUNTANA procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client. En cas d'impossibilitat de proporcionar-li el producte LA TRAMUNTANA pot proposar al Client l'enviament d'un producte i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquestes alternatives i LA TRAMUNTANA està obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel client..

En cas que el client així ho triï, LA TRAMUNTANA lliura els seus productes a domicili a través d'empreses de missatgeria. El termini de lliurament màxim serà de 7 dies, còmput que s'iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. LA TRAMUNTANA informarà al Client de les demores en el lliurament que es poguessin produir accidentalment. El lliurament es considera efectuat des del moment en què el transportista lliura el producte al client.

LA TRAMUNTANA també oferirà al client la possibilitat de la modalitat de lliurament CLICK & COLLECT, especificant en el moment de la compra les ubicacions on el client podrà recollir la compra realitzada.

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas de comunicar a LA TRAMUNTANA les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a LA TRAMUNTANA que l'atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l'enviament, tots els ports aniran a càrrec de LA TRAMUNTANA. Les devolucions s'acceptaran sempre que l'article no hagi estat utilitzat i es lliuri en les mateixes condicions.

En el cas de les compres en modalitat CLICK & COLLECT, la recollida dels productes adquirits implicarà la signatura d'un document de conformitat per part del client per deixar constància del lliurament, així com ha de presentar el número de referència de la compra o el codi que li hagi estat informat al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

Li recordem l’existència d’una garantia legal de conformitat d'acord amb els articles 118, 119 i 123 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de www.latramuntana.store, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que sigui procedent aplicar. Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. No es realitzaran enviaments en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla.

El Client accepta expressament l'emissió de factura electrònica que estarà a la seva disposició a través de la seva àrea privada. Tanmateix, el Client podrà revocar el consentiment o optar per la factura en paper en qualsevol moment, fent la corresponent sol·licitud a través dels canals d'atenció habituals.

Ús de Cupons Descompte i Promocions

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte a LA TRAMUNTANA hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables.

Tots els cupons descompte que LA TRAMUNTANA faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals o físics als seus clients tindran una validesa màxima d'1 mes a menys que s'especifiqui el contrari.

L'aplicació d'un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat en el cas de coexistir amb una promoció en què les despeses d'enviament tinguin cost zero (0euros).

LA TRAMUNTANA es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre d'altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal. Així mateix LA TRAMUNTANA es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d'ús indegut del sistema de cupons.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons fet d'usar un mateix compte de PayPal per a realitzar el pagament de més d'1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte de invitacions amb l'objectiu de autoconvidar, encara que es tracti d'usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web www.latramuntana.store de manera conforme amb la llei, amb el que disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir d'utilitzar el lloc web www.latramuntana.store amb fins o efectes il·lícits.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que LA TRAMUNTANA pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquests Termes i Condicions.

Pagament

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informarà de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Seguretat

Per a la seva seguretat LA TRAMUNTANA ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que LA TRAMUNTANA no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Sobre les devolucions

En el cas de les vendes lliurades a domicili a través d'empreses de missatgeria, el Client disposa d'un termini de 14 dies laborables per desistir el contracte sense que hagi indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment LA TRAMUNTANA podrà atendre per analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l'interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s'admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes LA TRAMUNTANA procedirà al reintegrament de l'import abonat pel Client, reintegrament que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi del seu desistiment i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonats.

LA TRAMUNTANA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
  2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t'hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
  3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Per a les compres realitzades en la modalitat de CLICK & COLLECT, el client no tindrà dret a devolució un cop hagi recollit la compra i signat el document de conformitat. Només en el cas que en el mateix dia d'haver realitzat la compra el client pugui demostrar fefaentment que el contingut dels articles adquirits no està en les condicions requerides, el client podrà sol·licitar el canvi del producte per un altre de la mateixa marca i referència.

Vostè serà el responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per tal d’establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en www.latramuntana.store se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris.

Sobre la Privadesa i les Dades Personals

VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU ha adaptat com a responsable del tractament de dades del lloc web LA TRAMUNTANA (www.latramuntana.store ) ha adaptat els seus processos de Protecció de Dades Personals a la normativa del Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/6 (RGPG)

Per obtenir informació sobre el tractament de dades personals de LA TRAMUNTANA, si us plau, dirigir-se al enllaç de la pàgina de Política de Privadesa.

Aquesta botiga et demana que acceptis galetes per a fins de rendiment, xarxes socials i publicitat. Les xarxes socials i les galetes publicitàries de tercers s'utilitzen per oferir-te funcions de xarxes socials i anuncis personalitzats. Acceptes aquestes galetes i el processament de dades personals involucrats?

Cookies necessàries
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Nombre de la cookie Proveedor Finalidad Caducidad
PHP_SESSID tramuntana.ecomm360.net This cookie is native to PHP and enables websites to store serialised state data. It is used to establish a user session and to pass state data via a temporary cookie, which is commonly referred to as a session cookie. Session
PrestaShop-# tramuntana.ecomm360.net This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Preference cookies
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Nombre de la cookie Proveedor Finalidad Caducidad
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat_gtag_UA_* Google Used to throttle request rate. 1 minute
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Contenido no disponible